TERMENI SI CONDIŢII DE UTILIZARE

Acest site web (numit în continuare „SITE”) este administrat de COMFOREX IMPEX S.R.L. (numită în continuare “SOCIETATEA”), cu sediul social în IC Bratianu nr 205, Constanţa, Judeţul Constanţa, având codul de înregistrare fiscală RO10294531, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J13/901/1998, telefon: 0241 695 120.

SOCIETATEA depune eforturi pentru menţinerea corectitudinii informaţiilor expuse pe SITE. Cu toate acestea, având în vedere posibile erori cu privire la aceste informaţii, SOCIETATEA precizeaza că imaginea produselor are caracter informativ, iar produsele livrate pot diferi de imagini în orice mod, datorită modificării caracteristicilor, design-ului, fără notificare prealabilă de către producători. De esemenea, unele caracteristici prezentate pe SITE, pot fi modificate de către SOCIETATE fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

De asemenea, din considerente legate de spaţiu şi coerenţa structurii informaţiei, uneori descrierile produselor pot fi incomplete, însă SOCIETATEA face eforturi de a prezenta informaţiile cele mai relevante.

Promoţiile/ofertele prezente pe SITE sunt valabile în limita stocului disponibil.

Clientul cumparator isi asuma ca a citit si a inteles POLITICA DE RETUR prezentata in acest site.

SITE-ul poate conţine şi link-uri către alte site-uri. SOCIETATEA nu este responsabilă de politica de confidenţialitate practicată de acestea precum şi de orice altă informaţie menţionată pe aceste site-uri.

În cuprinsul prezentului document, următorii termeni folosiţi cu majuscule vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înţelesurile specificate mai jos:

UTILIZATOR: reprezintă persoana care accesează SITE-ul, în scopuri private sau profesionale şi care a acceptat Condiţiile de Utilizare ale prezentului SITE, îndeplinind în acest sens toate cerinţele procesului de înregistrare.

CLIENT: reprezintă persoana care acceseaza SITE-ul, în scopuri private sau profesionale şi care a acceptat Condiţiile de Utilizare ale prezentului SITE, îndeplinind în acest sens toate cerinţele procesului de înregistrare, ce iniţiaza şi finalizează o comandă.

UTILIZARE ABUZIVĂ: reprezintă utilizarea SITE-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor şi ale legislatiei în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii COMFOREX IMPEX.SRL.

UTILIZATORII/CLIENŢII acestui SITE sunt rugaţi să citeasca cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare următoare.

Termenii si condiţiile următoare sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea SITE-ului supunându-se de drept prevederilor generale ale legislaţiei în vigoare.

Termenii si condiţiile de utilizare pot fi modificate oricând prin actualizarea prezentului SITE, aceste modificări devenind obligatorii cu efect imediat pentru toti UTILIZATORII/CLIENŢII.

Prin accesarea SITE-ului UTILIZATORII consimt să respecte termenii şi condiţiile prezentate în continuare precum şi legislaţia aplicabilă.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin date cu caracter personal se înteleg orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

SOCIETATEA înregistrează numai informaţiile cu caracter personal oferite voluntar de către vizitator/UTILIZATOR/CLIENT.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată, SOCIETATEA are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează UTILIZATORII/CLIENŢII.

SOCIETATEA respectă dreptul la confidenţialitate datelor fiecărei persoane care acceseaza SITE-ul.

SOCIETATEA nu va colecta date personale despre UTILIZATORI/CLIENŢI (nume, adresă, telefon sau adresă de poştă electronică) (numite in continuare „Date Personale”) exceptand situaţia în care UTILIZATORII/CLIENŢII înşişi comunică aceste date.

SOCIETATEA nu va dezvălui niciun fel de informaţie despre UTILIZATORII/CLIENŢII SITE-ului său fără a primi mai întâi consimţământul expres al acestora în această privinţă. În acelaşi timp însă, poate dezvălui informaţii şi date cu caracter personal atunci când acest lucru este prevăzut expres prin lege.

Conform Legii nr. 677/2001, UTILIZATORII/CLIENŢII beneficiază de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenţie (art. 14), opoziţie (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi de a se adresa justiţiei (art. 18). Totodată, aceştia au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoană se poate adresa cu o cerere scrisa, datată şi semnată la sediul SOCIETĂŢII.

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa SC COMFOREX IMPEX SRL, IC Bratianu nr 205, Constanta, UTILIZATORII/CLIENŢII  îşi pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:
– o dată pe an, confirmarea faptului că datele personale sunt sau nu prelucrate;
– să intervină asupra datelor transmise;
– sa se opună prelucrarii datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară.

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Detalii la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.